Pakiet "0 zł"

W celu uzyskania niedoplatanego udziału w konferencji dla 10 (!) pracowników firmy należy wypełnić ankietę badawczą, która jest skierowana do osób odpowiedzialnych za dostarczanie oprogramowania w firmie (np. CIO, CTO, dyrektorów IT, szefów zespołów wytwórczych, DevOps Architektów, DevOps Inżynierów, szefów zespołów infrastruktury IT, kierowników projektów). Ta opcja udziału nie dotyczy pracowników firm IT / doradczych / edukacyjnych.

0 zł
(faktyczna wartość pakietu 4990 zł)
 • Pełny dostęp do konferencji dla 10 osób z Twojej firmy
 • Dostęp do nagrań z konferencji
 • Dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów
 • Roczne członkostwo w społeczności zajmującej się automatyzacją IT
Wybieram

Pakiet "Prelegent"

Jeżeli jesteś prelegentem konferencji AUTOMATYZACJA.io to udział w w tym wydarzeniu dla 10 pracowników Twojej firmy jest nieodpłatny - wystarczy dokonać tylko ich rejestracji. Zapraszamy do rejestracji już teraz!

0 zł
(faktyczna wartość pakietu 4990 zł)
 • Pełny dostęp do konferencji dla 10 osób z Twojej firmy
 • Dostęp do nagrań z konferencji
 • Dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów
 • Roczne członkostwo w społeczności zajmującej się automatyzacją IT (z wyłączeniem pracowników firm IT / doradczych / edukacyjnych)
Wybieram

Pakiet "Uczestnik konkursu"

Jeżeli zgłosiłeś swoją firmę do udziału w konkursie "Akceleratory IT" to udział w w tym wydarzeniu dla 10 pracowników Twojej firmy jest nieodpłatny - wystarczy dokonać tylko ich rejestracji. Zapraszamy do rejestracji już teraz!

0 zł
(faktyczna wartość pakietu 4990 zł)
 • Pełny dostęp do konferencji dla 10 osób z Twojej firmy
 • Dostęp do nagrań z konferencji
 • Dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów
 • Roczne członkostwo w społeczności zajmującej się automatyzacją IT (z wyłączeniem pracowników firm IT / doradczych / edukacyjnych)
Wybieram

Pakiet "499 zł"

Jeżeli nie chcesz wypełniać ankiety badawczej i nie chcesz uczestniczyć w konferencji jako prelegent i nie chcesz zgłosić swojej firmy do konkursu "Akceleratory IT", wówczas zapraszamy do odpłatnego udziału w konferencji. Ta opcja udziału nie dotyczy pracowników firm IT / doradczych / edukacyjnych / samozatrudnionych. Zapraszamy do rejestracji już teraz!

499 zł netto
(indywidualne zgłoszenie)
 • Pełny dostęp do konferencji dla 1 osoby
 • Dostęp do nagrań z konferencji
 • Dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów
 • Roczne członkostwo w społeczności zajmującej się automatyzacją IT
Wybieram

Pakiet "900 zł"

Jeżeli jesteś pracownikiem firm IT / doradczej / edukacyjnej (w tym uczelni) / jesteś samozatrudnionym i nie uczestniczysz w konferencji jako prelegent i nie zgłosiłeś przeprowadzonego wdrożenia w konkursie "Akceleratory IT", wówczas zapraszamy do odpłatnego udziału w konferencji. Zapraszamy do rejestracji już teraz!

900 zł netto
(indywidualne zgłoszenie)
 • Pełny dostęp do konferencji dla 1 osoby
 • Dostęp do nagrań z konferencji
 • Dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów
Wybieram